Cerrahi

    Kliniğimizde tüm genel cerrahi girişimleri öncesinde anesteziye uygunluk açısından preanestezik panel (iç organ profili) , hemogram (tam kan sayımı), thorax ve kardiak radyografi (göğüs ve kalp röntgeni ) alınmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz başlıca genel cerrahi operasyonları:


• Gastrointestinal Sistem Cerrahisi ( Serosal Pach, Intestinal Anastamoz, Gastropeksia, Kolopeksia, Gastro Intestinal Yabancı Cisim Uzaklaştırılması vs.)
• Splenektomia
• Kolektomia
• Sistektomia
• Nefrektomia
• Üretra ve Üreter Cerrahisi
• Perineal Ürotrostomia
• Liver Lobektomia ( Karaciğerin bir ve ya birden fazla lobunun cerrahi ile uzaklaştırılması)
• Spesifik Endekrinolojik Cerrahiler (Adrenektomia, Troidektomia)
• Diafraghma Hernia Cerrahisi vs.

Ortopedik Cerrahi

    Kahraman veteriner kliniği olarak ortopedik cerrahi ile ilgili tüm operasyonları hem uygulanan metodlar açısından hem de yeni çıkan teknikler açısından tüm gelişmeleri yakından takip ederek, veteriner tıbbın getirdiği en yeni teknoloji cihazları kullanarak en uygun şartlarda başarı ile gerçekleştirmekteyiz.

Kliniğimiz bünyesinde gerçekleştirilen ortopedik operasyonların bazıları :


• Uzun ve kısa kemiklerin tüm kırıklarında intra medullar pin ile fiksasyon
• Uzun ve kısa kemiklerin tüm kırıklarında plak ile fiksasyon
• Uzun ve kısa kemiklerin tüm kırıklarında eksternal fiksatör ile fiksasyon
• Uzun ve kısa kemiklerin tüm kırıklarında ilizarov ile fiksasyon
• Cranial cruciat ligament ruptur (ön çapraz bağ kopuklarında)’ da facia lata implant ile tedavi
• Cranial cruciat ligament ruptur (ön çapraz bağ kopuklarında)’ da yapay bağ ile tedavi
• Patella luxasyonunda (diz kapağı çıkıkları) sulcoplasti, lateral suture ve capsülografi ile tedavi.
• Patella luxasyonunda (diz kapağı çıkıkları) crista tibianın transpozisyonu ile tedavi.
• Tüm eklemlerdeki yan bağ (lateral ve medial collateral ligament) kopuklarında yapay bağ ile tedavi.
• Arthrodesis (eklemin hareketsiz hale getirilmesi )
• Eksizyon arthroplastisi (kalça çıkıklarında femur başının alınması )
• Toogle pin ile kalça çıkıklarının tedavisi
• Kalça ve diz protezi uygulamaları

ve daha bir çok ortopedik cerrahiyi başarılı bir şekilde gerçekleştirmekteyiz.

Göz Cerrahi

    Kendimizi Veteriner Hekimliğin her alanında olduğu gibi göz hastalıklarının tanısı, medikal tedavisi ve cerrahi tedavisi konularında da geliştirmeye devam etmekteyiz. Bilinmelidir ki; göz hastalıklarında her şeyden önemli olan, hastanın göz ve ya gözlerindeki sorunun ya da sorunlarının tespitinin doğru yapılması yani tanının doğru konulmasıdır. Ancak doğru tanı ile doğru medikal ve/ve ya doğru cerrahi tedaviyi seçebilir ve hastanıza ancak bu şekilde faydalı olabilirsiniz.

   Veteriner Göz hastalık ve tedavilerindeki son çalışma ve gelişmeleri takip edebilmek adına eğitimlere ara vermeden devam ediyoruz.

Göz hastalıkları konusunda verdiğimiz hizmetlerden başlıcaları şu şekildedir :


• Detaylı Göz Muayenesi: Gözün çıplak göz ve loop ile muayenesi, göz yaşının kalitesi ve miktarının muayenesi, floresan test ile korneanın muayenesi, dijital oftalmoskop ile retinanın muayenesi, BPI-50 Retinographi cihazı ile retinanın muayenesi, Tonovet plus ile göz tansiyonu varlığının tespiti.
• Kornea Cerrahisi (Korneal hasarın giderilmesi, Lamellar keratoplasti –kaydırmalı keratoplasti – skleral flap uygulaması – tarsorafi vs. )
• Göz Kapakları ve Konjiktiva Cerrahisi (entropium, ektropium, harder bezi hipertrofi ve hyper plazisi v

Copyright © 2018 - biVeteriner Veteriner Klinik Programı